Rödkullekor

Våra kor är av rasen Rödkulla, som är en av våra få bevarande svenska kolantraser. Den omnämns första gången som ras 1842 och var förr mycket vanlig i Dalarna och omkringliggande landskap.

Från att det på 1930-talet fanns ca 30.000 rödkullekor i Sverige, minskade rasen drastiskt i antal och på slutet av 1970-talet fanns endast 19 stycken individer kvar.
Tack vare att man hittade några små, renrasiga besättningar i Norge och Finland kunde bevarandearbetet rädda rasen och idag finns runt 450 kor och 20-talet tjurar i Sverige.

Läs mer om rasen hos Sveriges Rödkulleförening

Rödkullan är en liten ras, alltid kullig (det vill säga att den inte har några horn) och har nästan alltid den karaktäristiska röda färgen. De är lite egensinniga med ett livligt temperament och precis som de flesta lantraser så har de inga ärftliga defekter utan är friska och starka djur med lätta kalvningar och en lagom hög mjölkproduktion. Det är bland annat av dessa anledningar som vi på gården älskar våra svenska lantraser!


Våra två kvigor heter Rosa och Elvira, och vi väntar kalv efter Elvira till våren 2019. De är, precis som alla andra djur hos oss, ute året om och väljer själva när de vill gå in. Vi tror att djuren mår bäst så!

Följ oss här på hemsidan eller på vår facebooksida Södra Bergsgården, eller Instagram: sodrabergsgarden för att vara med i djurens dagliga liv.