Svenska Lantraser

"En lantras kan definieras som en population som levt tillräckligt länge i ett område för att ha hunnit anpassa sig till områdets olika förhållanden. Detta beroende av och anpassning till hemområdet, ’torvan’, är lantrasens främsta egenskap." -Håkan Hallander, 1998

Vi tror att lantraser bär på egenskaper som gjort dem lämpliga för vårt svenska klimat, miljö, fauna och förutsättningar på ett sätt som inga andra raser kan konkurrera med. Vi tror att lantraser håller sig friska, skadefria och ohyrefria på ett sätt som importerade raser, eller raser som framavlats för vissa specifika egenskaper, inte gör. 

Dessutom tycker vi det är viktigt att vara med och bevara våra gamla, inhemska raser som löper risk att utrotas.

Lantraser på Södra Bergsgården:


Svenska lantrasgetter
Hedemorahöns
Gotlandskaniner
Gotlandsfår
Rödkullekor
Fjällkor