kor

Våra kor är av raserna Rödkulla, Fjällko och Jersey samt några blandningar däremellan.
Rödkullan och fjällkon är två av våra få bevarande svenska koraser.

Våra kor lever sina liv utomhus året runt. De har alltid tillgång till en halmad ligghall att gå in i, de serveras fri tillgång av vårt eget hö eller ensilage, på vintern har de uppvärmt vatten och alltid saltsten och mineraler.

Kalvarna diar mjölk från sin mamma länge. Tjurkalvarna brukar vi kastrera så att de, precis som kvigkalvarna, kan fortsätta gå med sin mamma och resten av flocken.

Vi slaktar två till tre gånger per år, och säljer allt kött direkt till konsumenten. Vid utlämning av köttlåda är man välkommen att besöka gården och se hur våra djur har det. Vi tror på korta transporter, lokalproducerad mat och en nära och öppen relation mellan producent och konsument. 


Rödkulla
Rödkullan omnämns första gången som ras 1842 och var förr mycket vanlig i Dalarna och omkringliggande landskap.
Från att det på 1930-talet fanns ca 30.000 rödkullekor i Sverige, minskade rasen drastiskt i antal och på slutet av 1970-talet fanns endast 19 stycken individer kvar.
Tack vare att man hittade några små, renrasiga besättningar i Norge och Finland kunde bevarandearbetet rädda rasen och idag finns runt 450 kor och 20-talet tjurar i Sverige.

Rödkullan är en liten ras, alltid kullig (det vill säga att den inte har några horn) och har nästan alltid den karaktäristiska röda färgen. De är lite egensinniga med ett livligt temperament och precis som de flesta lantraser så har de inga ärftliga defekter utan är friska och starka djur med lätta kalvningar och en lagom hög mjölkproduktion. Det är bland annat av dessa anledningar som vi på gården älskar våra svenska lantraser!

Läs mer om rasen hos Sveriges Rödkulleförening

Fjällko

Fjällkon är en våra svenska, ursprungliga lantraser. Den omnämns första gången i litteraturen, i början av 1800-talet, men man vet att det funnits hornlösa kor i norra Sverige redan på 1300-talet.
Fjällkon är, precis som rödkullan, alltid kullig (hornlös) och liten i storlek, den är alltid vit med mer eller mindre, svarta eller rödbruna fläckar.

Fjällkons mjölk är synnerligen lämpad för ystning, dvs osttillverkning, då utbytet är väldigt högt.


Jersey

Jersey är en liten mjölkras med sitt ursprung på den engelska kanalön Jersey. Rasen kom till Sverige första gången 1890 och idag finns cirka 2000 Jerseykor. 
De har ett karaktäristiskt utseende med gul till brun kropp och stora, mörka ögon vilket ger dom ett näpet och rådjurslikt intryck.