mindfulness hos djuren

Vi erbjuder instruktörsledda mindfulnesspass tillsammans med djuren.

Vi brukar framförallt befinna oss hos hästarna, som tack vare sin egen närvaro i stunden, kan vara med
att hjälpa och påverka oss. Hur går det till?

Vi gör enkla, meditativa övningar tillsammans med, eller i direkt närhet till djuren. För att man ska känna sig trygg i situationen så befinner vi oss inte i samma utrymme som de större djuren, som hästarna, utan låter då ett staket finnas emellan oss så att vi ändå kan se, höra och känna doften av hästarna.

Vid övningar hos de mindre djuren, som fåren och kaninerna, kan vi befinna oss i samma utrymme om alla deltagare känner sig trygga med det.

Övningarna går ut på att öka sin medvetna närvaro i stunden vilket inkluderar inte bara vad som sker runtom oss, utan framförallt vad som sker inom oss.
De går också ut på att öka sin självacceptans och försöka bemöta sig själv på ett kärleksfullt sätt.


Ett pass varar ungefär en timme men går att göra både kortare och längre utifrån önskemål.


Kostnad: 250 kr/person
(Minst två deltagare)


Vad är mindfulness?

Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Övning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka - nuet.
Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot". 

När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet. WikipediaVad tillför djuren?

Samvaron med djur är kravlös, de är icke-dömande och förväntar sig ingen prestation från oss. 
Samtidigt är de experter på att leva i stunden. De oroar sig inte för framtiden och de ältar inte det förflutna, även om de har mycket gott minne.

Forskning visar  att umgänge och närkontakt med djur främjar vår hälsa, både direkt och indirekt.
Det minskar våra stressnivåer, beröringen frigör oxytocin, vi tränar upp vår empati och icke-verbala kommunikation, bara för att nämna några effekter.

Det behöver inte till mycket mer, 
än att sjunka ner i halmen intill en sovande get,
eller att sluta ögonen och lyssna till när hästarna tuggar sitt hö, för att kroppen och sinnet ska mjukna.