FÅR

Vi har en nystartat besättning med Gotlandsfår. 

Rasen härstammar från det gotländska utegångsfåret som man i början av 1900-talet började avla för produktion av lockiga, jämnt grå pälsskinn. Fåren skulle även vara kulliga.
Efter några decennier hade flertalet av de ursprungliga färgerna, förutom grått, försvunnit ur rasen. Den nya rasen fick namnet pälsfår, men namnet ändrades i slutet av 1900-talet till Gotlandsfår, eftersom det namnet är mer gångbart internationellt.

Vi håller våra får för både kött, ull och skinn samt såklart för bete och sällskap.

Ett nytt fårstall är under uppbyggnad och väntas stå klart under 2022. Tills dess huserar våra får i det gamla kostallet under vintern.
Från maj till oktober går fåren ute på bete och bidrar till den biologiska mångfalden, öppna landskap och en levande landsbygd.