FÅR

Vi har en besättning med Gotlandsfår. 

Rasen härstammar från det gotländska utegångsfåret som man i början av 1900-talet började avla för produktion av lockiga, jämnt grå pälsskinn. Fåren skulle även vara kulliga.
Efter några decennier hade flertalet av de ursprungliga färgerna, förutom grått, försvunnit ur rasen. Den nya rasen fick namnet pälsfår, men namnet ändrades i slutet av 1900-talet till Gotlandsfår, eftersom det namnet är mer gångbart internationellt.

Vi håller våra får för både kött, ull och skinn
samt för bete och sällskap.

Vår besättning är MV-fri och med i Klövkontrollen.

Vi mönstrar alla lamm varje år.
Vår vision är att varje år kunna sälja fina avelsdjur.

Från maj till oktober går fåren ute på bete och bidrar till den biologiska mångfalden, öppna landskap och en levande landsbygd.