Praktik, Studiebesök, Gruppbesök

Praktik
Vi är vana att ta emot praktikanter, både på högstadie- gymnasie- och folkhögskolenivå. Det är även möjligt att förlägga sin arbetsträning eller daglig verksamhet hos oss. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att göra din praktik hos oss!


Studiebesök
Vi tar gärna emot studiebesök.
Vi anordnar årligen studiedagar hos oss och kan anpassa efter ert intresse i verksamheten.
Kontakta oss gärna för mer information!

Gruppbesök
Vi kan ta emot skolklasser, förskoleklasser, studiegrupper och liknande för särskilda gruppbesök.
Vi anpassar gärna dagen efter ert intresse
och syfte med besöket.
Vi har till exempel haft besök av öppna förskolan, fritidsgårdar och LSS-boende. 
Kontakta oss gärna för mer information!


info@sodrabergsgarden.se